7 Amalan Mudah, Pahala Melimpah

Amalan Mudah Tapi Pahala Melimpah
Termasuk rahamat Allah s.w.t kepada kita, tatkala Allah s.w.t menjadikan amalan-amalan yang sederhana tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda.
Diantara amalan-amalan yang ringat namun mempunyai pahalan besar antara lain;

1. Mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya.

Rasulullan s.a.w bersabda;
"Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan, kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna" [ HR. Tabrani ]

2. Membaca Al-Qur'an

Rasulullan s.a.w bersabda;
"Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka setiap satu huruf akan dilipatgandakan sepuluh kebaikan, Saya tidak mengatakan 'alif lam mim' satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf" [ HR. At-Tirmidzi ]

3. Senyum

Rasulullan s.a.w bersabda;
"Senyum kepada saudaramu adalah suatu sedekah" [ HR. At-Tirmidzi ]

4. Menyingkirkan gangguan dari jalan

Rasulullan s.a.w bersabda;
Kata Nabi "Ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan, maka orang tersebut mengatakan demi Allah saya akan singkirkan ranting pohon ini, sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang islam, apa kata Nabi 'dia dimasukkan ke surga" [ HR. Muslim ]

5. Shalawat kepada Nabi s.a.w

Rasulullan s.a.w bersabda;
"Barang siapa yang shalawat kepada saya sekali shawalat, maka Allah s.w.t akan bershalawat kepadanya sepuluh kali lipat" [ HR. Muslim ]

6. Menyaksikan jenazah, shalat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan

Rasulullan s.a.w bersabda;
"Siapa yang ikut shalat jenazah maka dia akan mendapatkan satu qiroth, dan siapa yang shalat jenazah kemudian ikut mengantarkannya ke keburan maka dia mendapatkan dua qiroth, dikatakan kepada Nabi s.a.w 'apa dua qiroth itu?' maka Nabi s.a.w mengatakan semisal dua gunung yang besar" [ HR. Bukhari ]

7. Membantu saudara kita

Rasulullan s.a.w bersabda;
"Saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya lebih baik bagi saya daripada saya iqtikaf satu bulan di masjidku ini" [ HR. Thabrani ]
Sumber; yufid.tv

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Blogger
Disqus
Please Select Your Like Comments

No comments

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Terima kasih atas kritik, saran dan masukan komentar yang kalian berikan.
Semoga Allah s.w.t selalu memberikan kelancara rejeki, kesehatan dan keistiqomahan buat kita semua. Aamiin ^_^